Referat från SPÖ-möte

Protokoll från öppet styrelsemöte i sportfiskeklubben SPÖ den 4 november 2013
Närvarande: Gunnar Eriksson, Jan Östen Sölvebrand, Åke Runnman, Johan Båtsman, Sverker Jonsson, K-G Svalberg, Kenneth Edlund, Rolf Wahlberg, Ivar Söderlind, Kenneth Öjstam och Jan Sjögren.

 1. Gunnar hälsade välkommen och öppnade mötet.
 2. Pimpellotteriet
  Gunnar informerade om pimpellotteriet och lotter fördelades till Vargträsk, Långsele och Örträsk. Vid behov av fler lotter kontakta Gunnar. Rolf slutför samtalen med Sportringen om köp av motorisborr som 1:a pris. Beroende på inköpspris, sponringsintäkter mm kan det ev. bli aktuellt att resp. förening kan behöva bidra med en slant till inköpet. Förra året såldes 812 lotter som gav en totalintäkt på över 40 000 kr. Drygt hälften av lotterna såldes innan pimpeltävlingarna.
 3. Storfiskar`n i Örträskbygden 2014
  Tävlingsdagar för Långsele 5/4, Vargträsk 12/4 och Örträsk 19/4. Definitivt beslut om datum tas senast i februari.
 4. Externa tävlingar
  DM i Pimpling: Tävlingsdagar fastställt för perioden 2015-2019. Vi är bokade för tävlingen söndag den 29/3 2015. Inga priser delas ut utöver medaljer i de 9 tävlingsklasserna. DM i pimpling 2014 anordnas av Bottennappet, Vännäs den 6/4. Lämpligt med studiebesök!
  Vi har tilldelats DM i mete 2018.
  Citynapppet: Prel. datum lördag 8/3 2014. Diskussioner pågår mellan kommunen och Lycksele näringsliv. Vi går in först när uppbackning från näringslivet är klart vad gäller priser och annonser. Även rätt att disponera vattnet måste vara klart med Lycksele FVO.
  SM i pimpling: Vi (Gunnar) informerar Sportfiskarna om att vi ändrar vår ansökan till 2016 och framåt. Inte 2015.
 5. Interna tävlingar.
  Gäddfisketävling 2014: Prel. Lördag 7 juni i Öråns inflöde till Örträsksjön med Bomstugan som bas. Rolf W samordnar.
  Metertävling 2014: Prel. Lördag 9 augusti i Granträsksjön i samarbete med Granträsk byaförening. Jan Östen samordnar.
  Klubbmästerskap 2014: Preliminärt i Storforsen/Skanseleforsen fredag kväll den 1 augusti . Kenneth samordnar.
 6. Övrigt
  Rolf kollar med Fiskebutiken i Lycksele om vi kan förlägga nästa möte där.
  Gunnar och Rolf jobbar vidare med tänkbara sponsorer till Storfiskarn 2014.
  Elsebeth jobbar vidare med att ta fram medlemskort.
  Gunnar jobbar vidare med vårt infoblad och kompletterar med fler partners.
  Gunnar kollar upp med Greger Jonsson om förutsättningar till ekonomiskt stöd för att ta fram fiskebroschyr för Örträskbygden.
  Rolf och Gunnar kollar med ABF resp. Vuxenskolan om förutsättningar till ekonomiskt stöd till SPÖ.
  Nästa möte: Måndag 13 januari 2014 kl 18.30. Preliminärt i Lycksele.
  Om det kommer något positivt beslut om Citynappet kommer Gunnar att kalla till ett extra möte tidigare.
Gunnar Eriksson
Ordf.
Jan Östen Sölvebrand
Sekr.