Arbetsgruppen kring Pärlans fortlevnad

Kontakta oss i arbetsgruppen för Restaurang Pärlan och Örträskbygdens Framtid med tanker och idéer, som kan hjälpa oss framåt i arbetet.

Vi som jobbar med frågan är: Charlotta Öhrman, Ewa Stuge, Inger Gustafsson, Johan Helmersson och Åke Runnman. Läs också nyheter på http://ortrask.se/.

Du når oss via vår gruppmailadress: gruppen@ortrask.se

Skriv en kommentar