Årsmötet för ÖIHF

Under veckan hölls årsmötet för ÖIHF och efter många turer och osäkerhet fick vi till slut en ny ordförande, Matilda Inemyr, och hon och den nya styrelsen kommer så småningom att presentera sig.

I samband med årsmötet avtackades några avgående styrelseledamöter, bland annat Anna Björk och Stefan Svensson, som under nio år skött mycket av föreningens aktiviteter. Nu fick de en rejäl applåd och en stor blomsterkvast och förhoppningsvis hjälper de även till i fortsättningen, även om det inte blir i samma omfattning som tidigare.


Ett stort TACK till Stefan och Anna för deras arbete i föreningen

En kommentar

  1. cecilia landström

    Tusen tack -Stefan &Anna ??

Skriv en kommentar