Björnjakt 2020

Björnjakt 2020.

Från och med i år går björn under benämning högvilt. Björnjakt är tillåten för dom som löser ett separat björnkort på 300 kr/dag. För dom som löst arrende på älg ingår möjligheten att jaga björn. Björnjakten pågår från 21/8 t.om 6/9 eller tills dess att kvoten är fylld i Västerbotten.

Kontaktperson: Ewa Stuge tel. 070 654 42 27

Mailaddress ewa.stuge@gmail.com

Skriv en kommentar