Deadline för ÖA

Så har det åter gått ett år och det börjar bli dags att sätta ihop julnumret av 2017 års ÖA.

Ni kommer väl ihåg att skicka in material till julnumret före den 15 november.

Alla bidrag och tips mottages tacksamt

Redaktionen

 

Redaktionens kontaktpersoner:

Åke Runnman, 070-282 00 02

ake@runnman.se

Ivar Söderlind, 070-606 11 23

ivar@ortrask.se

Linda Öhrman, 0932-301 14
lindelin@passagen.se 

Skriv en kommentar