Deadline för sommarnumret av ÖA

posted in: Nyheter | 0

Ni kommer väl ihåg att den

15 maj

är slutdatum för material som ni vill ha in i sommarnumret av ÖA.

Berättelser, annonser, rapporter från föreningar mm mm

Skicka till:

Redaktionens kontaktpersoner:

Åke Runnman, 070-282 00 02
ake@runnman.se

Ivar Söderlind, 070-606 11 23
ivar@ortrask.se

Linda Öhrman, 0932-301 14
lindelin@passagen.se

Redaktionen

Skriv en kommentar