Extra jaktstämma för Östra Örträsk VVO

posted in: Östra VVO | 0

Extra jaktstämma
Östra Örträsk VVO

Tid: 18 aug kl 1500
Plats: Pärlan
Ärenden att behandla:
Val av styrelse
Val av revisorer och suppleanter
Val av jakttillsyningsmän (2st)
Val av valberedning
Övriga frågor

Välkomna
Styrelsen