Extra jaktstämma

posted in: Östra VVO | 0

Örträsk VVO  kallar till extra jaktstämma gällande ingående i älgskötselområde.

Tid: 29 januari 2012 kl.18:00

Plats: Pärlan i Örträsk.

Styrelsen