Hilduinens härkomst?

Kom ett mail från Alexander Lindquist med information kring Hilduinen

Johan Philipsson Hilduinen kom till Ljusne bruk dit han kom som kolare på 1640 talet.År 1645 var Hilduinen anställd vid Stora Kopparbergets gruva. År 1678 bosatte han sig i Örträsk där han tog upp ett nybygge och blev den förste bofasta inom Umeå lappmark. Fadern Philip Samuelsson d.ä föddes 1595 i Karelen.

Bättre med korrekta uppgifter än sekundära källor??

Finns en anteckning i Nordmaling dombok 1764 där sonsonen Erik Samuelsson säger att hans far kom ifrån Falun. Läs domboken 🙂

Skriv en kommentar