Information från Östra Örträsk VVO

posted in: Östra VVO | 0

Sista anmälningsdag för älgjakt 2012 är den 20:e augusti.

Anmälningsavgift: 250 kr.

Betala gärna in på BG 791-9475 och ange namn och jaktlag.

Mvh/Kassören