Information kring ”Torsdagsträffarna”

Vill bara meddela att ”Torsdagsträffen”  gör uppstart för året den 31 januari kl 12.00

Träffen håller på som vanligt till ca 13.45

Fika, prat och enkel andakt.

 

Jag är diakon och tjänstgör i Örträsk. Den som önskar kan kontakta mig för samtal/besök på tid vi kommer överens om.

 

Anna Ingvarsdotter

Diakon, Lycksele församling

Telefon: 0950-276 63 (automatisk vidarekoppling)

Internt kortnr: 7663

Storgatan 51

921 32 Lycksele

www.svenskakyrkan.se/lycksele

Skriv en kommentar