Information om kyrklig verksamhet

Torsdagsträffen i Prästgården kl.12.00
23 september
21 oktober
4 november
18 november
2 december
16 december

Gudstjänst i Örträsk kyrka söndagar kl. 18.00
3 oktober
17 oktober Mässa
Minnesgudstjänst Fredag 5 november
14 november Mässa
28 november 1:a advent kl. 11.00
12 december Mässa
25 december Julotta kl. 7.00

Skriv en kommentar