Information om ”Projekt vandringsled”

Skrivaren går varm! Det är en hel del markupplåtelseavtal som ska ut. Bara på Västra sidan Örträsk är det drygt 50 skiften med ca 75 olika markägare som berörs. Att jobba med avtal tar väldigt mycket tid och energi. Men det är ett roligt jobb! Alla möten och samtal med positiva markägare, det ska ni veta, det GER energi tillbaka 👱‍♀️🍁🍂!

Ingrid, projektledare

Skriv en kommentar