Information om ”Projekt vandringsled”

”Länsstyrelsen har beslutat om försiktighetsåtgärder enligt miljöbalken och kulturmiljölagen och vi har tagit oss förbi ännu ett hinder i vårt arbete mot en vandringsled runt Örträsksjön!

Del av Länsstyrelsens motivering:

”En ny vandringsled är positivt för riksintresset friluftsliv, och bedöms ej påverka resterande riksintressen negativt. Länsstyrelsen bedömer att verksamheten inte kommer att påverka naturen på ett negativt sätt under förutsättning att ställda försiktighetsåtgärder följs.” ”

Hälsningar Ingrid

Skriv en kommentar