Månadsbild för januari 2019

Januari 2019. Domänverkets kronokoja Skardstugan på Skardaåsen. Stugan omgiven av lärkträd som planterades på 1920-talet på initiativ av jägmästare Berg, som var jägmästare för Öre revir. Jägmästarbostället var nuvarande Hugo Jaedes hus i Örträsk. I bakgrunden syns två dynamit-kurar. Foto: Klara Persson. Västerbottens museums samlingar

En kommentar

  1. Edgar Lycksell

    Skardstugan med de konstiga granarna, som tappade barren på vintern, var ett av utflyktsmålen för oss ungdomar i Skarda på 1940- och 1950-talen. Det var drygt att ta sig uppför backarna dit med cykel men desto häftigare att rulla nedför på hemvägen.

Skriv en kommentar