2 kommentarer

  1. Lars Öhrman

    Örån ett par km uppströms Öråbron – Grötnäset t.v i fonden och ”Lappmössa”längre ned mot bron. Då skogklädd nu kal. ’Gustav Jons’ koja skymtar tv vid den andra åkroken. Står kvar. Erosionen har gått långt sedan fotot togs och flottningen upphörde – och en hel del skog har rasat ned i ån på vänstra strandbrinken.

Skriv en kommentar