Nya klasskort

posted in: Nyheter | 0

Ann-Christin Westerberg har skickat över två klasskort

Här kommer två klasskort från Örträsk. Vet inte vilka år det gäller, men det kanske finns någon som kan hjälpa till med det, och även namn på de som är på kortet. Min mamma är med på korten. Laila Åström, född Andersson (dotter till Beda och Anfred Andersson). På det första kortet med de yngre barnen är mamma nr 4 på andra raden från höger. På det andra kortet med de äldre barnen så är hon 3:e från höger på andra raden.

Mamma var född 1938 så det kanske rör sig om cirka 1940/50-talet någon gång.

Birgitta Königsson berättar att Håkan Königsson är nr 3 från vänster på det övre kortet och nr 7 från vänster på det nedre kortet

Mats Gustafsson mailar och säger att på det nedre fotot som är äldre årgångar känns igen i bakre raden från vänster (eventuellt) Sing Britt Nyman från Skarda, nummer 2 bredvid henne kan möjligen vara Karl Gunnar Olofsson och nummer 3 Joel Andersson, och nummer 10 bakre från vänster David Vinter. Främre rad sittande från vänster Torgny Hellgren och bredvid honom Ernst Erik Oskarsson från Skarda

Paul Andersson verkar ha en komplett förteckning enligt nedan:
Övre kortet klass 3 och 4. År 1949.
Bakre raden från vänster: 1. Stefan Larsson, 2. Paul Andersson, 3 Håkan Königsson, 4. Bert Efraimsson, 5. Ernst Erik Oskarsson, 6. Kurt Ove Emanuelsson, 7. Mauritz Andersson, 8. Volger Göransson, 9. Torgny Hellgren, 10. Hans Söder.

Mellersta raden från vänster: 1. Sing-Britt Nyman, 2. Berit Gustavsson, 3. Margareta Eden, 4. Ulla Hjalmarsson, 5. Maud Rolandsson, 6. Berit Hansson, 7. Gurli Gustavsson, 8. Laila Andersson, 9. Yvonne Eriksson, 10. Majlis Holmgren, 11. Mona Jonsson.

Främre raden från vänster: 1. Stina Öhrman, 2. Ulla Nilsson, 3. Laila Karlsson.

Lärare: Edith Berg

Nedre kortet klass 5 och 6. År 1951.
Bakre raden från vänster: 1. Majlis Holmgren, 2. Karl-Gunnar Olofsson, 3. Paul Andersson, 4. Bert Efraimsson, 5. Klas-Göran Egervall, 6. Mauritz Andersson, 7. Håkan Königsson, 8. Volger Göransson, 9. Kurt Ove Emanuelsson, 10. Ulla Hjalmarsson, 11. Sing-Britt Nyman.

Mellersta raden från vänster: 1. Maud Rolandsson, 2. Mona Jonsson, 3. Elsy Lindberg, 4. Berit Hansson, 5. Margareta Eden, 6. Laila Karlsson, 7. Gurli Gustavsson, 8. Yvonne Eriksson, 9. Laila Andersson, 10. Ulla Nilsson, 11. Stina Öhrman.

Främre raden från vänster: 1. Torgny Hellgren, 2. Ernst Erik Oskarsson, 3. Tord Allan Eriksson, 4. Stefan Larsson, 5. Hans Söder.

Lärare: Gunnar Egervall

Om någon har information kring årtal och/eller namn går det bra att maila dessa till ake@runnman.se

Skriv en kommentar