Posten i Örträsk

posted in: Historia | 0

Efter undersökningar hos bl a Postmuseum har vi fått följande information kring postens tillblivelse i Örträsk. Tyvärr har de inte uppgift om var i Örträsk de olika postställena har funnits.

I Örträsk inrättades en så kallad postuppsyningsmansplats den 1 maj 1861. Postuppsyningsmän började anställas 1830 särskilt för de nordligaste, glest befolkade delarna av landet, där endast en mycket obetydlig postutväxling var att påräkna. Den 1 oktober 1865 inrättades en poststation i Örträsk. Poststationer var postanstalter som började inrättas 1861 för att underlätta postutväxlingen på landsbygden och efterhand förändrades postuppsyningsmansplatserna till poststationer, detta blev helt genomfört den 1 oktober 1865. Då (1865) fanns det 122 postkontor, 79 postexpeditioner och 176 poststationer sammanlagt 377 fasta postanstalter i landet.