Regler för gäddfisketävlingen

Tävlingsregler Gäddfiske

Lördag 2 juni 2018 Örträsk

Fisket sker i två perioder mellan klockan 15.00-17.30 och 18.30-21.00. Däremellan hamburgerförtäring som ingår i startavgiften.

Fisket sker valfritt från strand, båt eller kanot.

Senast 30 minuter efter avslutad period ska deltagarna finnas vid tävlingscentrat (Bomstugan).

Avstånd mellan deltagarna på strand ska vara minst 20 meter.

Beten: Endast drag, wobblers, spinnare eller fluga får användas.

Den sammanlagda längden av FYRA (4) gäddor ska räknas. Endast gäddor över 60 cm deltar i tävlingen.

Var och en mäter och noterar fisklängden.  Mätstock läggs på eller intill gäddan och fotograferas, med kamera eller telefon, för senare kontroll. Fiskaren tar med egen kamera eller telefon och kollar så att bilden är läsbar.

Efter mätning och fotografering ska fisken återutsättas.

Mätstocken läggs med början av huvudet. OBS hela fisken med på bilden.

Tävlingsjury: Rolf Wahlberg och Karl-Göran Svalberg.

LYCKA TILL!     

 

Örträsk FVO     SPÖ (Sportfiskeklubben i Örträskbygden)

 

 

Skriv en kommentar