Skolkort från 1919

Mats Gustafsson levererar denna gång ett skolkort

Skolfoto från 1919 tagit på bron vid den äldre skolan i Örträsk

Läraren G A Lundkvist med sina elever födda 1905 – 06 

Övre rad från vänster;  Adina Jonsson ( utifällan ), Nina Jonsson ( utifällan ), Hulda Karlsson ( utifällan ), Svea Johansson ( innibyn ), Valborg Alice Nyström ( utifällan )

Nedre rad från vänster: Inga Larsson ( innabyn ), Torsten Johansson ( på fälla ), Hanna Jonsson ( utifällan ), Erik Öhrman ( innabyn ) Alfons Eriksson ( på fälla )’

Skriv en kommentar