Skoterleder och ledkort

posted in: Örträsk Skoterklubb | 0

Nu är skoterlederna uppkörda och redo för alla som vill ta sig fram på ett lättsamt sätt.

Kom ihåg att lösa ledkort så att vi kan upprätthålla den goda kvalitén på lederna.

Kort kan ni köpa hos Uno Persson, Örträsk, 0932-302 61, och Nils Astergren, V:a Örträsk, 0932-303 11 eller 0932-303 17

Under 2008 löste 344 personer ledkort inom Lycksele kommun. Om man då tänker på att det finns ungefär 3500 registrerade skotrar inom kommunen så är detta ett magert resultat. Ett ledkort, 200:-, borde vara en självklarhet för alla som har och kör skoter. Bättring önskas från de som lägger ner tid och energi så att alla som åker efter lederna ska kunna fortsätta att njuta av åkturerna.

Här finns ledkartor