Till minne av Göte Edvinsson

Göte som blev Årets Örträskare 2012

Örträskbygdens Intresse- & Hembygdsförening tackar för alla generösa gåvor som inkom i samband med begravningen av byns tidigare byaålderman Göte Edvinsson. Till minnesfonden för ErikLars-gårdens bevarande gjordes 37 inbetalningar.

Styrelsen

Skriv en kommentar