Trettondag jul

posted in: Kyrkligt | 0

Örträsk kyrka
Trettondagjul den 6 januari kl 15.30
Söndagsgudstjänst T Hällkvist, E-L Liljedal
Sång av Ingegerd Boström och Anna-Lena Rönnholm