Deadline för julnumret av ÖA

Ni kommer väl ihåg att den

15 november

är slutdatum för material som ni vill ha in i julnumret av ÖA.

Berättelser, bilder, annonser, tips på artiklar, rapporter från föreningar mm mm

Skicka till redaktionens kontaktpersoner:

Åke Runnman, 070-282 00 02
ake@runnman.se

Ivar Söderlind, 070-606 11 23
ivar@ortrask.se

Linda Öhrman, 072-588 88 17
lindelin@passagen.se

Redaktionen

Skriv en kommentar