Information om ”Projekt vandringsled”

Anlägger vandringsled igen efter semestern 😎! Målet är att leden på Östra sidan ska vara uppröjd och markerad innan vintern (håll tummarna att vintern blir sen i år 😜)

Idag är vi lite extra glada då vi beviljats ytterligare pengar till projektet. Det innebär att det nu finns möjlighet att färdigställa leden med bl.a. flotte över Örån, rastplatser och siktröjning.

Skriv en kommentar