Information om ”Projekt vandringsled”

”Glad!! Så bjuder på en segerdans 😂 då grovröjningen för vandringsleden är så gott som klar hela vägen runt!

Det är fortfarande mycket jobb kvar innan hela leden är klar för vandring. Men känns ändå som en viktig milstolpe att ha kommit runt. Varje dag med röjsågen har varit som en skattjakt där jag fått upptäcka så många fantastiska platser som gömt sig bakom riset. Helt otroligt!! 

Tack alla markägare som sagt ja till leden – utan er positiva inställning hade detta aldrig varit möjligt!

Tack till alla ni som på olika sätt ställt upp med ideella krafter – Ni är guld värda utan er hade vi inte kommit så här långt i projektet!

Nästa barmarksäsong händer det en massa spännande saker förutom det ”vanliga” arbetet med leden ex. risdragning, röjning, utsättning av broar så är planen att bl.a. anlägga rastplatser och överfarter med flotte/flytbrygga!”

Hälsningar Ingrid 

Skriv en kommentar