2000-talet2004-07-15
Örträsk får en egen hemsida

2005
Skolan läggs ner,

2006
Skogsblomman rivs

2007
Örträsk församling slås ihop med Lycksele

2009
Beslut om nedläggning av Öregården

Meny
Örträsk