Klasskort


Är det någon som gamla klasskort liggande i någon låda så lånar jag dem gärna och skannar in för att kunna lägga ut här på sidan.

Försöker lägga korten i tidsordning men det kan ibland uppstå tveksamheter hos mig eftersom klasskort kan tas både på hösten och våren i samma klass men då blir det olika årtal. Försöker gå på kännedom om personerna, men om någon hittar några fel så tar jag tacksamt emot korrigeringar. Ni får naturligtvis även meddela om ni känner igen någon person som inte är namngiven. Skicka justeringar till ake@runnman.se


Skolfoto från 1919 tagit på bron vid den äldre skolan i Örträsk

Läraren G A Lundkvist med sina elever födda 1905 – 06 

Övre rad från vänster;  Adina Jonsson ( utifällan ), Nina Jonsson ( utifällan ), Hulda Karlsson ( utifällan ), Svea Johansson ( innibyn ), Valborg Alice Nyström ( utifällan )

 Nedre rad från vänster: Inga Larsson ( innabyn ), Torsten Johansson ( på fälla ), Hanna Jonsson ( utifällan ), Erik Öhrman ( innabyn ) Alfons Eriksson ( på fälla )
Insänt av Mats Gustafsson

Mats kommer med en korrigering:
Vill göra en korrigering beträffande skolkortet från 1919 där den namngivne längst ner till höger inte är Alfons Eriksson utan Per Albert Persson (Utifälla) enligt nya uppgifter. Född 1906 och en äldre bror till Gustaf Adolf Persson och även en kusin till Alex Andersson, Fårberget.

Avgångsklass 7 år 1959
Avgångsklass 7 år 1959

Stående från vänster: Kyrkoherde Oskar Lundgren, Carl-Ove Jaede, Malte Forsman, Roland Gidlund, Stig Lundberg, Bertil Jakobsson, Stefan Brännström, Daniel Lundmark, Stellan Stensson, Nils Karlsson och klassföreståndare Sigvard Karlsson.
Mellanraden från vänster: Sonja Alperud, Sonja Englund, Agneta Höglund, Monika Svalberg, Birgitta Jonsson, Gun-Britt Persson, Siv Långström, Irene Alperud, Rakel Johansson och Asta Eriksson.
Sittande längst fram från vänster: Halvard Sandström, Hans Jonsson, Leif Alperud och Gunno Johansson.
Maj-Britt Lindström saknas på bilden.

Jubileumskort

50-års jubileum fredag den 10 juli 2009
Avgångsklass 7 år 1959

Stående från vänster: Gun-Britt Persson, Carl-Ove Jaede, Nils Karlsson, Stellan Stensson, Irene Alperud–Karlsson, Monika Svalberg-Nygren, Leif Alperud och Bertil Jakobsson.
Sittande från vänster: Rakel Johansson–Edvinsson, Birgitta Jonsson–Magnusson, Hans Jonsson och Agneta Höglund.
Asta Eriksson saknas på bilden.

Bilden tagen 1989
Bilden tagen 1989

Övre raden: Bo Sundvall, Astrid Ankarström, David Söder, Hans Gustafsson, Johnny Jonsson, Tore-Ivar Nyström och Ove Edefors.
Undre raden: Doris Hedlund, Gudrun Söder, Inger Öhrman, Mary Wahlberg, Irene Persson, Ulla Edén och Sonja Torstensson.


Elever vid Örträsk skola 1895
Elever vid Örträsk skola 1895
Elever vid Örträsk skola 1895
Folkskolläraren hette Wiklund och småskollärarinnan Hulda Andersson
Nr 5. Jonas Oskar Nyman, nr 20. Agnes Näslund, nr 16. Edit Strömgren, bröderna Örestigs mor (gift med Per Persson), Klara Perssons bror, nr 30. Elma Rehnman (dotter till handlanden Rehnman), nr 34. (i randig klänning), Klara Persson (med tiden blev hon fotograf), nr 36.(t.h.) Emmy Hellgren (gift med Johan Königsson, V. Örträsk), nr 39. och 40., systrarna Hedvig och Hilma Jonsson (Hilma blev lärarinna för klasserna 3 och 4 i samma skola), och nr 53, deras bror, Albert Jonsson, nr 57. Amanda Sjögren, (gift med Helmer Strandberg), nr 63. Nils Viktor Königsson. Lärarna bör vara nr 69 och 70.

Kortet taget i början på 1900
Kortet taget i början på 1900
Läraren heter Hedvig Lidén. Flickan framför med vit krage heter Sigrid Königsson, pojken till höger om Sigrid är Ivar Karlsson och nästa pojke heter Albin Bergström. På främre raden fjärde från vänster i ljus klänning är Margit Dahlgren, nästa heter Marta Nilsson. Främre raden tredje från höger heter Erik Jakobsson och fjärde från höger är Sigvard Norberg. Andra raden längst till höger är Frans Lagedal och bakom Sigvard står König Karlsson. Övriga är okända.

Kortet taget i början på 1900
Kortet taget i början på 1900
Namnen är okända

Elever vid Örträsk skola 1906
Elever vid Örträsk skola 1906
Elever vid Örträsk skola 1906
Lärarna Augusta Königsson och G. A. Lundqvist
1. Agas Strömgren, 2. Erik Karlsson, 3. Evert Nyström, 4. Anton Gustafsson, 5. Anders Hellgren, 6. Gotthard Larsson, 7. Ragnar Ekehjälm, 8. Konrad Olsson, 9. Axel Näslund, 10. Hildur Nilsson, 11. Eufemia Gustafsson, 12. Henny Söder, 13. Olga Höglund, 14. Svea Jakobsson, 15. Adele Norrman, 16. Anselm Lycksell, 17. (?) Forsgren, 18. Agda Jonsson, 19. Ingeborg Lundberg, 20. Gerda Johansson, 21. Elin Dahlgren, 22. Ingeborg Söder, 23. Hanna Gustafsson, 24. Jenda Karlsson, 25. Helga Jonsson, 26. Emmy Karlsson, 27. Edvin Söder, 28. Lars Höglund, 29. Otto Karlsson, 30. Gustav Jonsson, 31. Torsten Öhrman, 32. (?) Forsgren, 33. Gottner Jacobsson, 34. Ossian Ankarström, 35. Konrad Königsson, 36. Karuda Karlsson, 37. Hjalmar Johansson, 38. Henfrid Nyström, 39. J.O.Jonsson, 40. Henfrid Lundberg, 41. Ottar Skarin, 42. Anselm Näslund, 43. Edvin Gustafsson, 44. Ferdinand Olsson, 45. Torsten Öhrman, 46. Ester Söder, 47. Betty Näslund, 48. Ottilia Eriksson, 49. Sanna Vahlberg, 50. Evert Lundberg, 51. Gotthard Jakobsson, 52. Harald Olsson, 53. Fritiof Jakobsson, 54. Evert Gustafsson, 55. Gunnar Königsson, 56. Mia Svensson, 57. Adele Näslund, 58. Velma Karlsson, 59. Hanna Johansson, 60. Nanna Hedin, 61. Sanna Karlsson, 62. Klara Jonsson, 63. Hildegard Königsson, 64. Ida Viklund, 65. Gustav Jakobsson, 66. Ester Lundberg, 67. Edvard Jakobsson, 68. Albin Karlsson, 69. Signe Granström, 70. Hilda Näslund, 71. Emelia Lundberg, 72. Selma Eriksson, 73. Vendla Karlsson, 74. Frida Larsson.
Eftersom det finns 72 barn på fotot, kan nr 17 och nr 32, Forsgren med (?) vara fel, de kanske inte finns med.

Bild av den sista skolklassen i Vargträsk 1940. Är det någon som vet namnen så hör gärna av er till ake@runnman.se

Examen på Västra Örträsk 1943. Längst bak till vänster står fröken Signe Eriksson. Pojkarna är från vänster Olaus Jakobsson f 35, Sam Gustavsson f 34, Thor Torstensson f 34, Göte Edvinsson f 35, Gustav Malm f ?, John Haraldsson f 35 (skymd), Ivan Vennberg f 35,  John Strömgren f 34, Sive Elvebro f 34,

Flickan  som står till höger om Olaus Jakobsson är Inga Eriksson från Björkliden och hon som står med stora fina vita rosetten är Ethel Jakobsson.

Flickorna som sitter är från vänster Elsa Strömgren från Höglunda, Iris Lundberg,  Astrid Alperud från Höglunda och Marja Axelsson. Alla flickorna är födda 1935.

 På den här bilden har barn födda 1936 tillkommit och har här gjort sitt första år i skolan.  Dom nytillkomna ettorna  är Svante Axelsson, Anna-Lisa Haraldsson, Lars Jonsson, Rangborg Lundberg, Vivan Elvebro, Gunnel Jakobsson och Rangvi Nilsson. Svante står längst till vänster i vit skjorta och bredvid honom står Anna-Lisa med rosett i håret. Lars står näst längst ut till höger med vit skjorta. Sittande från vänster är Rangborg, Vivan,  Gunnel, och Rangvi. Till höger om Rangvi sitter  Elsa Strömgren och Astrid Alperud som just gått ut sitt andra år i skolan. Övriga som gått ut sitt andra år i skolan är Marja Axelsson, Inga Eriksson, Tor Torstensson (står framför fröken Signe Eriksson) sedan följer, Göte Edvinsson, Ethel Jakobsson, Olaus Jakobsson, Ivan Vennberg, John Haraldsson och Iris Lundberg längst ut till höger.


Kortet är taget 1948 eller 1949
Kortet är taget 1948 eller 1949
Stående från vänster: Åke Abrahamsson, slöjdlärare Albin Bergström, Ivan Wennberg, Kjell Andersson, Harry Andersson, John Haraldsson, Ivan Karlsson, David Olofsson och Daniel Lindberg.
Sittande från vänster: Tage Vesterlind, Herman Larsson, Arne Axelsson, Göte Edvinsson och John Paul Andersson

Kortet visar klass 1 i Örträsk 1945-1946
Lärare Thea Jonsson
Bakre raden från vänster: Mauritz Andersson, Paul Andersson, Asta Hendriksson, Ulla Nilsson, Stina Öhrman, Håkan Königsson, Bert Efraimsson, Karl-Gunnar Olofsson
Främre raden från vänster: Margareta Eden, Ulla hjalmarsson, Berit Gustavsson, Yvonne Eriksson, Laila Andersson, Gurli Gustavsson, Majlis Holmgren, Singbritt Nyman, Laila Karlsson

Kortet visar klass 3-4 1947-1949
Lärare Edit Berg, gifte sig vårterminen 1949 Andersson
Bakre raden från vänster: Stefan Larsson, Paul Andersson, Håkan Königsson, Bert Erfraimsson, Ernst Erik Oskarsson, Kurt Ove Emanuelsson, Mauritz Andersson, Volger Göransson, Torgny Hellgren, Hans Söder
Mellersta raden från vänster: Singbritt Nyman, Berit Gustavsson, Margareta Eden, Ulla hjalmarsson, Maud Rolandsson, Berit Hansson, Gurli Gustavsson, Laila Andersson, Yvonne Eriksson, Majlis Holmgren, Mona JOnsson
Främre raden från vänster: Stina Öhrman, Ulla Nilsson, Laila Karlsson

Kortet visar klass 1-2 i Örträsk 1949
Kortet visar klass 1-2 i Örträsk 1949
Lärarinnan hette Thea Jonsson.
Bakre rad från vänster: Karl-Gerhard Larsson (1), Karl Gustav Karlsson (2), Palmer Söder (2), Margareta Öman (2), Kristina Hellgren (2), Elly Larsson (2), Marianne Eriksson (?), Ingemar Larsson (1), Björn Egervall (1), Stig Jonsson (1)
Mellanrad: Margot Andersson (2), Mirjam Lindberg (2), Ella Gustavsson (1), Lilli Ann Lindström (1), Kerstin Königsson (1), Gunilla Bergström (1), Gerd Eriksson (?), Lilian Lycksell (1) och Grethel Jansson (1)
Främre rad: Josef Andersson (1), Evald Hellgren (1), Sivert Nyström (1), Eugen Arvidsson (1) samt Bernt Göransson (1)

Kortet visar klass 4-5 1949-1950
Läraren hette Gunnar Egervall
Bakre raden från vänster: Majlis Holmgren, Karl Gunnar Olofsson, Paul Andersson, Bert Efraimsson, Klas Göran Egervall, Mauritz Andersson, Håkan Königsson, Volger Göransson, Kurt Ove Emanuelsson, Ulla Hjalmarsson, Singbritt Nyman
Mellanraden från vänster: Maud Rolandsson, Mona Jonsson, Elsy Lindberg, Berit Hansson, Margareta Eden, Laila Karlsson, Gurli Gustavsson, Yvonne Eriksson, Laila Andersson, Ulla Nilsson, Stina Öhrman
Främre raden från vänster: Torgny Hellgren, Ernst Erik Oskarsson, Tord Allan Eriksson, Stefan Larsson, Hans Söder

Klasskort från Örträsk skola 1949, klasserna 5 - 6 - 7
Klasskort från Örträsk skola 1949, klasserna 5 – 6 – 7
Stående från vänster: John-Paul Andersson, Tor Torstensson, Kjell Andersson, Dan Johnsson, Roland Håkansson, Harry Andersson, folkskollärare Gunnar Egerwall, Ruben Königsson, Mårten Johansson, Joel Andersson, Ivan Gustafsson, Karl-Johan Persson, Lars Jälmbrant
Sittande från vänster: Vivianne Andersson, Karin Öhman, Sonja Efraimsson, Elly Öhman, Ingrid Näslund, Harriet Strandberg, Inga Johansson, Mirjam Höglund, Märta Söder, Sigrid Nilsson, Gertrud Söder
Sittande längst fram från vänster: Anna-Lisa Gustafsson, Gurli Karlsson, Anita Jonsson, Kalle Hedlund, Karl-Axel Karlsson, Kjell-Erik Hedlund, David Winter, Gunnel Hallin, Vivan Karlsson, Märta Norrman
Saknas på bilden gör David Olovsson
Klass 1-2, från läsåret 1950-51. Lärare Thea Jonsson, hennes sista läsår som lärare i Örträsk. Beträffande namnen behövs hjälp där jag satt NN eller frågetecken: Bakre raden: Björn Egervall (2), Bernt Göransson (2), Karl-Gerhard Larsson (2), Gunilla Bergström (2), Kerstin Königsson (2), Marianne Smeds (2), Eugen Arvidsson (2), Evald Hellgren (2). Mellanraden: Gretel Jansson (2), Ella Gustavsson ? (2), Lilian Johansson (1), Karin Nilsson (1), Anna-Greta Holmgren (1), Margot Hellgren (1), NN, Lilian Lindström ? (2), Margit Lindström (1), Anna-Lisa Malm (1), Inger Rolandsson (1) Främre raden: Ingemar Larsson (2), Josef Andersson (2), Sivert Nyström (2), Stig Jonsson (2), Stig Ankarström (1) Saknas: Lilian Lycksell (2), Kurt Söder (1), Bengt Lycksell (1) och kanske flera.
Klass 1-2, läsåret 1951-52, Lärare Elna Johansson, hennes första läsår som lärare i Örträsk. Med reservation för att fel kan förekomma: Bakre raden: Karl-Ove Jaede (?), Kurt Söder (2), Stig Ankarström (2), Bengt Lycksell (2), Anna Lisa Malm (2), Margot Hellgren (2), Inger Rolandsson (2), Lilian Johansson (2), Anna Greta Holmgren (2), Karin Nilsson (2), Margit Lindström (2). Främre raden: Jan Johansson (1), Siv-Britt Hansson Fagerdal (1), Anders Berg (1), NN (1), NN (1), Karl-Göran Svalberg (1), Erik Olof Öhrman (1), NN (1), Zaida Lycksell (1), Britt Rehnman (1), Görel Svensson ? (1)

Klasskort från 1953
Bakre raden från vänster: Evald Hellgren, Börje Johansson, Sibylla Andersson, Siv Nyström, Siv Granström, Ella Gustavsson
Rad två från vänster: Palmer Söder, Gun Margot Andersson, Elly Larsson, Kristina Hällgren, Maud Vennberg, Kerstin Hörnberg, Ethel Bergström. Lärare: Astrid Ankarström
Rad tre från vänster: Lilliann Lindström, Kerstin Königsson, Lilian Lycksell, Lars Hansson, Sivert Nyström, Stig Vennberg, Gunilla Bergström, Bernt Göransson
Främre raden från vänster: Josef Andersson, Eugen Arvidsson, Grethel Jansson, Mariann Smeds, Stig Jonsson, Karl-Gerhard Larsson, Ann-Mari Jonsson

Klass 3-4 läsåret 1952-53 i Örträsk. Lärare Edit Andersson Med reservation för att felaktigheter kan förekomma: Bakre raden: Marianne Smeds (4), Kerstin Königsson (4), Lilian Lycksell (4), Siv Granström, Anna Lisa Malm (3), Ingemar Larsson (4), Karl Gerhard Larsson (4), Eugen Arvidsson (4), Evald Hellgren (4), Kurt Söder (3) Mellersta raden: Karin Nilsson (3), NN, Lilian Johansson (3), Margot Hellgren (3), Gunilla Bergström (4), Inger Rolandsson (3), Anna Greta Holmgren (3), Margit Lindström (3), Lilian Lindström (4), Gretel Jansson (4). Främre raden: Lars-Erik Hansson Fagerdal (4), Josef Andersson (4), Sivert Nyström (4), Bernt Göransson (4), Bengt Lycksell (3), Stig Jonsson (4)
Klass 5-6 i Örträsk skola (Församlingshemmet) läsåret 1955-56. Lärare Felix Edén Bakre raden: Stig Ankarström (6), Lars Erik Vennberg (5), NN, NN, Margit Lindström (6), Görel Svensson ? (5), Anna Lisa Malm (6), Bengt Lycksell (6), Felix Edén. Mellersta raden: Margot Hellgren (6), Lilian Johansson (6), Britt Rehnman (5), Anna Greta Holmgren (6), Ulla Stina Öhman (5), Karin Nilsson (6), Inger Rolandsson (6), Siv-Britt Hansson Fagerdal (5), Zaida Lycksell (5) Främre Raden: Anders Berg (5), NN, Lars Rolandsson ? (5), Assar Jonsson ? (5), Jan Johansson (5), Karl-Göran Svalberg (5)

Kortet visar klass 6-7-8 1950-1951
Läraren hette Gunnar Egervall
Bakre raden från vänster: Karl Gunnar Olofsson, Paul Andersson, Lars Jälmbrant, Karl Axel Karlsson, Volger Göransson, Bert Eframsson, Ivan Gustavsson, Dan Jonsson, Karl Johan Persson, Rubin Königsson, Joel Andersson, Leif Olofsson, Håkan Königsson, David Vinter, Kjell Erik Hedlund

Mellanraden från vänster: Märta Norrman, Berit Gustavsson, Anita Jonsson, Sigrid Nilsson, Laila Karlsson, Mirjam Höglund, Ulla Hjalmarsson, Margareta Eden, Majlis Holmgren, Singbritt Nyman

Främre raden från vänster: Karin Öman, Märta Söder, Stina Örman, Ulla Nilsson, Gurli Gustavsson, Yvonne Eriksson, Laila Andersson, Viviann Andersson, Gertrud Söder


Klass 1 i Örträsk skola 1954
Klass 1 i Örträsk skola 1954
Fröken Ingeborg Andersson
Bakre raden: Leif Lindberg, Arne Hällgren, Lars Öhrman, Rune Ekeskog, Yngve Karlsson
Främre raden: Gun-Britt Olofsson, Anders Jonsson, Viveca Karlsson, Kristina Smeds, Annie Larsson, Monika Göransson, Anna-Märta Nygren

Klass 2 i Örträsk skola 1955
Klass 2 i Örträsk skola 1955
Bakre raden: Yngve Karlsson, fröken Ingeborg Andersson, Lars Öhrman, Anders Jonsson, Rune Ekeskog, Leif Lindberg
Främre raden: Annie Larsson, Gun-Britt Olofsson, Elvy Königsson, Viveca Karlsson, Kristina Smeds, Anna-Märta Nygren, Monica Göransson

Kortet visar klass 2 i Västra Örträsk skola 1956.
Kortet visar klass 2 i Västra Örträsk skola 1956.
Lärarinnan hette Ulla Gunnarsson
Fr v i bakre raden: Ingemar Bergström, Eva Stensson, Göran Norell, Anette Norberg, Gun-Britt Karlsson, Kristina Gustavsson, Kent Westerberg, Klas Jakobsson.
Fr v i främre raden: Tomas Vennberg, Kennet Ottosson, Karin Olofsson, Karl-Runar Alperud, Britta Torstensson, Rolf Lundberg, Frank Vennberg, Ulla Persson, Elisabet Lundström, Lars Edlund

Klass 3 i Örträsk skola 1956
Klass 3 i Örträsk skola 1956
Längst bak: Lars Öhrman, Anders Jonsson, Leif Lindberg
Mittenraden: Annie Larsson, fröken Ingeborg Andersson, Elvy Königsson, Gun-Britt Olofsson, Kristina Smeds, Viveca Karlsson, Monica Göransson, Anna-Märta Nygren
Främre raden: Yngve Karlsson, Rune Ekeskog, Arne Hällgren

Klass 4 i Örträsk skola 1957
Klass 4 i Örträsk skola 1957
Fröken Edit Andersson

Övre raden från vänster: Gunnel Vennberg, Bengt-Aron Axelsson, Henry
Lundberg, Rune Lagedal, David Norberg, Zeibrant Lindqvist, Roland Svensson och Inga Bergström.

Andra raden från vänster: Solveig Thorén, Gunvor Bergström, Siri Edlund, Marianne Nilsson, Aina Dahlgren, Gunilla Vennberg, Gudrid Ottosson, Maria Svensson.
Undre raden från vänster: Jan Nilsson, Nils Torstensson, Kurt-Arne Englund och Gunnar Nygren.


Klass 5 och 6 i Örträsk skola 1958
Klass 5 och 6 i Örträsk skola 1958
Läraren Felix Edén

Avgångsklass 7 år 1959
Avgångsklass 7 år 1959
Stående från vänster: Kyrkoherde Oskar Lundgren, Carl-Ove Jaede, Malte Forsman, Roland Gidlund, Stig Lundberg, Bertil Jakobsson, Stefan Brännström, Daniel Lundmark, Stellan Stensson, Nils Karlsson och klassföreståndare Sigvard Karlsson.
Mellanraden från vänster: Sonja Alperud, Sonja Englund, Agneta Höglund, Monika Svalberg, Birgitta Jonsson, Gun-Britt Persson, Siv Långström, Irene Alperud, Rakel Johansson och Asta Eriksson.
Sittande längst fram från vänster: Halvard Sandström, Hans Jonsson, Leif Alperud och Gunno Johansson.
Maj-Britt Lindström saknas på bilden.

Klass 1 i Örträsk skola 1967
Klass 1 i Örträsk skola 1967
Fröken Elna Andersson
Pojkar: Gunder Thorén, Göran Lindberg, Martin Wahlberg, Bo-Rune Falström, Jan Gustavsson, Hans Öredahl, Sven-Erik Hjalmarsson
Flickor: Märta Dahlgren, Marianne Öhrman, Ulla-Maj Näslund, Lena Sigurdsson, Gudrun Wennberg, Ingela Andersson, Kerstin Dahlgren, Agneta Axelsson

Klass 2 i Örträsk skola 1968

Klass 2 i Örträsk skola 1968
Fröken Elna Andersson
Pojkar: Gunder Thorén, Göran Lindberg, Martin Wahlberg, Bo-Rune Falström, Jan Gustavsson, Hans Öredahl, Sven-Erik Hjalmarsson
Flickor: Märta Dahlgren, Marianne Öhrman, Ulla-Maj Näslund, Lena Sigurdsson, Gudrun Wennberg, Ingela Andersson, Kerstin Dahlgren, Agneta Axelsson


Skolkort från 1938
Någon som kan namnen? Hör av er till ake@ake-runnman
Skolkort från 1926
Någon som kan namnen? Hör av er till ake@ake-runnman
Skolkort från ?
Någon som kan namnen? Hör av er till ake@ake-runnman
Meny
Örträsk