Styrelse


Örträskbygdens Intresse- och Hembygdsförening verksamhetsåret 2021

Linda Öhrman, ordförande
072-588 88 17
Björn Edvinsson, vice ordförande
Birgitta Lagedal Eriksson, sekreterare
Matilda Inemyr, avgående kassör
Caroline Svärd, tillträdande kassör
Caroline Wikström, ordinarie ledamot
Anton Gustafsson, suppleant

Meny
Örträsk