MEDDELANDE TILL MARKÄGARE INOM VÄSTRA ÖRTRÄSK VILTVÅRDSOMRÅDE

Markförändringar måste rapporteras till styrelsens kassör för att korrekta markägarutdelningar skall kunna ske.

Detta sker via mail eller telefon till kassör Anna Börjesson

Mail: annaborjesson81@hotmail.com, Telefon: 070-333 06 64

 

  • Gunnar Nygrens jaktlag <br /> Översta raden från vänster: Gunnar Nygren, Kurt Lindgren, Anders Lövgren, Per-Gunnar Lövgren, Göran Norell, Sven-Olof Nilsson, Per-Martin Jakobsson, Stig Persson Nedre raden från vänster: Lillemor Thorsellsson, Ulf Rasmark, Evald Axelson, Anders Lundsten, Kalle Bäckman, Kicki Jonsson Frånvarande: Anders Nygren, Kristofer Wennberg, Majvor och Torsten Hellberg
   Gunnar Nygrens jaktlag
  • Michael Pihlgrens jaktlag
   Michael Pihlgrens jaktlag
  • Mats Jonssons jaktlag<br /> Längst bak från vänster: Mats Jonsson, Carola Eriksson Stående från vänster: Magnus Jonsson, Kalle Jonsson, Fredrik Holmgren, Karl-Henrik Nilsson, Hasse Eriksson, Erik Tomasson, Hasse Jonsson Knästående från vänster: Tommy Olofsson, Ken Stark, Roland Jonsson, Bert Jonsson, Martin Adbo, Claes Jansson Fotoägare: Karl-Henrik Nilsson
   Mats Jonssons jaktlag
   Fotoägare: Karl-Henrik Nilsson
  • Roger Edvinssons jaktlag<br /> Översta raden från vänster: Roger Edvinsson, Åsa Gunnarsson, Björn Petersson, Rolf Karlsson, Simon Dahlgren, Svante Axelsson, Bertil Jakobsson, Göte Edvinsson. Nedre raden från vänster: Roger Åström, Kenneth Axelsson, Erik Svalberg, Bo Berggren, Peter Wännberg, Gunnar Täljeblad. Saknas på bilden: Eva Bergström Fotoägare: Roger Åström
   Roger Edvinssons jaktlag
   Fotoägare: Roger Åström
Foto: Fredrik Thorén