Minnesfonden


Föreningens minnesfond är till för alla som vill skänka pengar till vår verksamhet. Minnesfondens pengar går i huvudsak till Erik-Lars gårdens underhåll enligt de önskemål som fastställdes när fonden grundades.

Om Du vill skänka en gåva eller göra en donation är det bankgiro 5374 – 3753 som gäller.

Märk talongen ”Minnesfonden”

Om Du inte vill vara anonym som givare, vill vi gärna ha adress och namn på avsändaren.

Meny
Örträsk