0711logga

VÄLKOMMEN ATT HYRA FÖRENINGENS LOKALER, BASTUFLOTTE OCH KANOTER

Medlem Icke medlem
Dalgården per dygn 1 000 kr 1 200 kr
Dalgården dag alt kväll och enstaka tillfälle 300 kr 400 kr
Logen per gång 500 kr 600 kr
Logen + köket 800 kr 900 kr
Bagarstugan per tillfälle 50 kr 50 kr
Kanoter/st 200 kr 300 kr
Bastuflotte per tillfälle 500 kr 650 kr
Alternativt per person 50 kr 75 kr

 

Hyresvillkor:
Dalgården och logen:
När vi håller öppet för servering och besök kan man tidigast disponera lokalen från kl. 16.00.
Som hyresgäst ansvarar Du helt för städning både ute och inne. Vi förväntar oss också att våra ordningsföreskrifter respekteras när det gäller sopsortering mm.

Husvagnar och husbilar får plats på vår rymliga parkering utanför inhägnaden, men vi tillhandahåller inte strömuttag.
Bagarstuga och bastuflotte:
Som hyresgäst ansvarar du för städning av lokalen och vid hyra av bastuflotte ansvarar du för att båt förankras på stranden.
Kanoter: återställs till utgångspunkt i anslutning till logen

Fakturering sker i efterhand av föreningens kassör. Betalning till  bankgiro 5374-3753 alt. SWISH 123 666 00 88

För ytterligare information, villkor och bokningar kontakta Charlotta Öhrman, 0703-926343
charlotta.ohrman@telia.com