Örträsk kyrka


Med sin placering på en höjd vid sjön Örträskets östra strand utgör Örträsk kyrka ett riktmärke för hela bygden.

Örträsk kyrka med prästgård, som används som församlingsgård är en naturlig samlingspunkt för mycket av det som sker i bygden. Tillsammans med föreningar, organisationer och församlingsbor arbetar Örträsk församling för att Örträskbygden skall vara en levande landsbygd.

Kyrkan

Örträsk kyrka tillhör de bäst bevarade i nyklassicistisk stil i övre Norrland.

Örträsk kyrka tillhör de bäst bevarade i nyklassicistisk stil i övre Norrland. Den ligger omgiven av skog i utkanten av en mindre tätort. Kyrkan uppfördes 1849 av samme byggmästare, Erik Jonsson, som byggt Vilhelmina kyrka och troligen efter samma ritningar som Axel Almfelt utfört till denna. Örträsk kyrka är en långhuskyrka av timmer, utvändigt klädd med pilasterindelad panel, västtorn och tillbyggd sakristia i öster. Även interiören är panelklädd. Tunnvalvet är helt bemålat med skenperspektiviskt kassettmönster. Altarväggen pryds av ett arkitekturmåleri i skenperspektiv, troligen utfört av Karl Erik Holmström 1849. Det omramar altartavlan som detta år överfördes från Lycksele kyrka och är signerad ”P. E. Fiellström pinxit 1738”. Även predikstolen kommer från Lycksele kyrka i samband med byggnationen. Inredningen är välbevarad med bl a slutna bänkar. Orgelläktaren byggdes 1909 efter ritningar av Torben Grut. Vid en allmän upprustning 1967 efter ritningar av Bengt Lidström tillkom läktarunderbyggnaden.

Särskilt kan nämnas en mässhake i röd sammet med granatäppelmönster från 1500-talet som sannolikt kommer från Umeå Landsförsamling.

 

Präster som arbetat i Örträsk

 

Predik-stol

Citat från ”Om Örträsk och dess historia del 1 av  Ivar Söderlind”

Trettondag jul 6 januari och söndag 7 januari år 1827 kom pastor Petrus Laestadius till Örträsk för att förmå bönderna i byn att bygga en kyrka här. Han höll offentliga predikningar i Örträsk bönehus där mer än 100 personer var samlade.  Efter gudstjänsten satte bönhusvärden fram 2 – 3 kannor brännvin som kyrkfolket lät sig väl smaka och dricka av . Samma sak upprepades efter söndagens predikan. Alla voro väl ”beskänkta” när de for hem. ”Detta gjorde på mig ett vidrigt intryck” skrev Laestadius i sin journal över sin missionsresa i Lappmarken.

Det dröjde sedan till 1842  innan kyrkbygget kom igång med hjälp av 28 lappmarksbönder. År 1849 stod kyrkan klar. Örträsk församling i Luleå stift bildades redan 1848 som kapellförsamling genom utbrytning ur Lycksele Pastorat. Församlingen blev eget pastorat 1887 och är från 1995 annex till Lycksele. Församlingen omfattar delar av Öreälvens, Vargåns och Vajbäckens vattensystem.

Förste präst i Örträsk var kapellpredikant Uno August Sundelin som tjänstgjorde 1849-1859. Han efterträdes av kapellpredikant C. A. Asplund 1860-1873. Församlingen fick sin förste kyrkoherde 1887. Det var Axel Fredrik Westerlund (1845-1916). Han var född i Arvidsjaur och son till kyrkoherden Gustaf Westerlund i Jokkmokk. I 42 år var han verksam i kyrkolivet i Örträsk. Åren 1874-1887, innan han blev kyrkoherde, var han pastor, kapellpredikant och folkskollärare i Örträsk. Fram till sin död 1916 var han även en av de drivande krafterna i Örträsks idrottsliv som vice ordförande i Örträsk Skidklubb och ledamot i Föreningen för Skidlöpningens Främjande i Sverige. Oscar Lundgren är den präst i Örträsk som har flest tjänsteår efter Westerlund . I 18 år, 1944 – 1961, var han kyrkoherde i Örträsk församling.

Den vita träkyrkan vackert belägen på östra sidan om Örträsket stod alltså klar 1849.  Den består av ett rektangulärt långhus med spånklätt tak och med torn vid västra sidan och sakristia vid den östra. Den är varsamt restaurerad, senast 1967 och är ett fint exempel på sen nyklassicism. Under kyrkans 47 första år fanns ingen uppvärmning. Man måste vara väl påpälsad för att klara kyrkobesök under kall vinter. Inte förrän 1885 ordnade man värmen genom att sätta in en stor kamin i mittgången. Samma år installerades även den första kyrkorgeln. Den fina timrade prästgården stod klar 1858 och rödmålades 1872.

Meny
Örträsk