Örträsk byamän


Här kommer information att läggas ut som är av intresse för Örträsk byamän.
Kontaktperson är Mikael Jonsson och hans mail är: mikael.j.jonsson@rottneros.com

Samfällighetsföreningen har fått brev från LAVAB – Samråd enligt Miljöbalken gällande vatten och avlopp. Slangar ska läggas på sjöns botten för att forsla avloppsvatten från västra sidan av sjön till reningsverket på den östra sidan och dessutom ska dricksvatten tas från västra sidan till den östra. Samfällighetsföreningen har för dagen inga speciella synpunkter kring förfarandet.

Föreningen har också fått information och samrådsunderlag från Länsstyrelsen angående restaurering av Vargån, Tällvattsbäcken, Djuptjärnsbäcken, Sörbäcken samt Öre älv nedströms Storforsen. Syftet är att återställa vattendragen efter de ingrepp som skedde under flottningsepoken. Restaureringen finansieras av EU-medel och beräknas pågå åren 2021-2026. Samfällighetsföreningen har i nuläget inga speciella synpunkter angående detta projekt.

Meny
Örträsk