Här kommer information att läggas ut som är av intresse för Örträsk byamän.

Kontaktperson är Lars Eliasson och hans mail är: lars.eliasson@holmenskog.com