Präster som arbetat i Örträsk


År 1849 stod kyrkan klar. Örträsk församling i Luleå stift bildades redan 1848 som kapellförsamling genom utbrytning ur Lycksele pastorat. Församlingen blev eget pastorat 1887 och är från 1995 annex till Lycksele. Från och med 2007 ingår Örträsk församling i Lycksele församling. Mellan olika prästbyten uppstod vakanser, på några månader,  då vikarierade grannförsamlingarnas präster.

Ett stort tack till Martin Axelsson som bistått med denna förteckning över de präster som tjänstgjort i Örträsk.

Präster:

1849 -1859 capellpredikant Uno August Sundelin

1860 -1873 capellpredikant C A Asplund

1874 -1886 capellpredikant Axel Fredrik Westerlund

1887 -1916 kyrkoherde Axel Fredrik Westerlund

1916 – 1917 Johan Ekbäck

1917 -1924 kyrkoherde Alexander Lindström

1925 -1932 kyrkoherde Gustaf Adolf Grubbström

1933 -1943 kyrkoherde Hjalmar Sundvall

1944 -1961 kyrkoherde Oscar Lundgren

1961 -1962 kyrkoherde Rune Knutsson Hall. Dog efter några månader, 29 mars 1962, i Örträsk

1962 -1966 kyrkoherde Arne Lindqvist

1967 -1973 kyrkoherde Selfrid Ershammar

1974 -1978 kyrkoherde Sten Burstedt

1979 -1982 kyrkoherde Åke Sjöström

1982 -1986 kyrkoherde Martin Lundström

1987 -1992 kyrkoherde Sylvia Adbo

1992 -1993 vikarierade kyrkoherde Stig Marklund, Bjurholm

1994  under en månad kyrkoherde Aleksander Radler, (sedan till Burträsk)

1994 – våren 1995 komminister Per-Erik Lager (Skåne)

1995 -1999 komminister Östen Marklund.

2000 – 2009 komminister Gustav Larsson

Meny
Örträsk