Årsmöte i Långsele

Årsmöten

Söndag 5/3 kl 18 i Träffpunkten är det årsmöten för Långsele intresseförening, ÖLIF, Långsele fiskevårdsförening och Långsele Byamän

Vid årsmötet behandlas förslag om nedläggning av ÖLIF (verksamheten slås samman med intresseförening)

Nytt namnförslag på intresseförening (förslag ÖreLångsele Idrotts- och Intresseförening) samt nya stadgar.

Förslag till nya stadgar finns hos Kenneth Edlund, Långsele 43 eller genom att kontakta mig på katrin.jonsson@gmail.com

Skriv en kommentar