Besök vid fågelbordet

Klicka på bilderna så blir de större
Foto: Åke Runnman

Nötväckan verkar kunna samsas med många andra arter vid fågelbordet.

”Nötväcka, Si´tta europaea, art i fågelfamiljen nötväckor. Den är ca 14 cm lång. Ovansidan är gråblå och undersidan vit och rödbrun. På huvudets sidor löper ett svart streck från näbb till nacke. Arten häckar i lövskog, trädgårdar och parker i Europa, i n.v. Afrika och i Asien till Japan. Den är hålhäckare och murar med lera igen ingångshålet till lämplig storlek. Nötväcka livnär sig sommartid mest på smådjur i bark, vintertid mest av frön.”
Källa – Nationalencyklopedin

Meny
Örträsk