Inbjudan till årsmöte för Örträsk samfällighetsförening

Inbjudan till årsmöte 

Örträsk Samfällighetsförening inbjuder medlemmarna till årsmöte den 18 maj 2021 klockan 19.00. Mötet kommer i år att genomföras i digital form p g a rådande pandemi.

För att Du ska kunna delta vid mötet så lämnar du uppgift om mailadress och telefonnummer till Birgitta Lagedal-Eriksson. Du kommer sedan att få uppgifter kring Ditt deltagande via mail eller telefon.

Uppgifterna måste lämnas till Birgitta senast den 10 maj.

Hennes mailadress är: birgitta.lagedal.eriksson@telia.com och telefonnumret är 070-539 75 41

Välkomna!

Styrelsen

Skriv en kommentar