Information om ”Projekt vandringsled”

”Angående projektet Vandringsled runt Örträsksjön.

Projektet har på grund av vinter och några administrativa fördröjningar gått lite på halvfart.
Nu har det dock börjat röra på sig och viktiga beslut för att komma vidare i projektet har fattats. Förberedelserna inför våren är i full gång och om allt går enligt planerna så ska röjningsarbetet påbörjas under barmarkssäsongen 2019.

Välkommen vår!”

Skriv en kommentar