Information om ”Projekt vandringsled”

Nu är inventeringen av området runt Örträsksjön i full gång! Det är viktigt att få en tydligt bild över hur terrängen ser ut för att hitta den lämpligaste dragningen av leden.

Björnen har gått ur idet och därför känns det mest lämpligt att börja med de mer civiliserade sträckorna ??. Det är en fröjd att färdas i detta vackra landskap även om det bitvis är väldigt mycket sly.

Arbetet sker etappvis och markägare kommer att kontaktas för underskrift av avtal allt eftersom arbetet pågår. Känslan är fortsatt positiv!

Ingrid Lindgren, projektledare
073 830 02 48
inglind80@yahoo.se

En kommentar