Information Västra Örträsk VVO

Information Västra Örträsk VVO

På grund av rådande Coronapandemi och de restriktioner som Folkhälsomyndigheten har utfärdat, särskilt för riskgrupper, har vi i styrelsen för Västra Örträsk Viltvårdsområde beslutat att ställa in årets årsstämma. Hur man ska organisera jakten och samtidigt följa de rekommendationer som gäller är en grannlaga uppgift för jaktledarna. De kritiska momenten är när hela laget samlas för styckning och hantering av skjutet vilt men givetvis också övernattning i gemensamma utrymmen.

På senaste styrelsemötet bestämdes att förra årsstämmans beslut gäller även för kommande år. Det innebär att alla avgifter är oförändrade med reservation för Sveaskogs fällavgifter som vi i dagsläget inte vet något om. Omval för samtliga ledamöter beslutades. Kassören kommer att ställa i ordning bokslutsunderlag och lämna till revisorerna, frågan om ansvarsfrihet hänskjuts till nästa årsstämma att ta beslut om.

Kassören bemyndigades att skriva ut jaktkort till nya medlemmar enligt tidigare årsmötesbeslut.

Vi hoppas att alla medlemmar har förståelse för vårt beslut där vi satt våra medlemmars hälsa i första rum. 2020 blir ett ”förlorat” år men vi ser fram emot ett nytt 2021 utan restriktioner.

Vi önskar alla en skön sommar och ser fram emot höstens jakt under speciella förutsättningar.

Styrelsen gm John Königsson

 


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny
Örträsk