Måhända tibast?

Centralt belägen i Örträsk kyrkby växer denna vilda ört. Den har slagit rot i skärningspunkten mellan de livligt trafikerade allfartsvägarna. I söder fägnas blicken av den vita träkyrkan, i öster hörs surret från strumpfabriken Trodacs många maskiner, i norr sprider lanthandeln sina aromatiska dofter och slutligen i väster anländer sommarvarma vågor till badstrandens plaskande gäster.

Blommans giftiga bär lyser utmanande goda tills frosten skördar dem.

I gamla tider torkades den likaledes giftiga barken och användes mot gikt. Jag hoppas att blomman trivs och att inga medicinmän är ute efter dess verksamma ämnen. När våren på nytt anländer kan den åter glädja oss med sina rödvioletta blommor på bar kvist.

Foto och text, Hans Gustafsson

0824tibast

Meny
Örträsk