Några bilder från kursverksamheter i Örträsk

Från Släktforskarkursen kommer två dokument:

Samtliga emigranter från Örträsk socken

Församlingsböcker för Örträsk socken

Meny
Örträsk