Redovisning bredbandet i Örträsk

Redovisning bredbandet i Örträsk

Förskottsinbetalt från fastighetsägare1954022
  
Avgår: 
MiSu AB (grävning)-1822025
  
Efterarbete (maskinkostnader)-17502
  
Material vid efterarbete (grus, sand)-16616
  
Kontorsmaterial (kuvert, frimärken)-8789
  
Övriga kostnader (transporter mm)-5840
  
  
Summa som återstår att betala tillbaka83250
111 fastigheter à 750:- 
Meny
Örträsk