Reparation av gärdsgården på hembygdsområdet

Reparation och underhåll av gärdsgården gjordes av Fred, Kalle och Reidar under ledning av Nils-Göran Lindholm. Rolf Wahlberg var även där och tittade på.

Foto: Elsebeth Wälivara

Meny
Örträsk