Södra FiberLänken

Vi har under en tid legat i förhandlingar med T3 om ett gruppavtal, men det avtalet faller på att de vill låsa avtalet i 36 månader och man kan enbart teckna 24-månaders avtal som privatperson. Detta innebär att ÖIHF måste stå som ekonomisk garant för de resterande 12 månaderna om någon faller bort eller hoppar av och det förstår vi alla att vi inte kan sätta hembygdsföreningens ekonomi på spel.

Däremot har vi kommit överens med T3 om att vi får de sex första månaderna till halva priset. För att erhålla detta ska man vid tecknande av avtal med T3 uppge att man tillhör Örträskbygdens Intresse-och Hembygdsförening. Ni som redan har tecknat ett avtal med T3 kan ringa upp och säga att ni vill ha förlängd tid med tre månader och meddela att ni tillhör ÖIHF.

Nu är också switcharna i noden vid vattenverket ersatta med de rätta och nätet rullar på som det ska. Problem som kan uppstå är när man ska installera de trådlösa routrarna och eftersom det finns många olika fabrikat så kan vi inte lämna någon instruktion för varje enskild router hur installationen ska gå till. En generell information är att uppgifterna som ni fått från T3 om IP-adresser, gateway osv ska användas för att konfigurera den trådlösa routern och detta görs i kontrollpanelen för varje respektive router. Den trådlösa routern ska ha en statisk IP-adress och övriga enheter som kopplas in efter routern tilldelas sedan dynamiska adresser av routern. Kolla noga med försäljarna så att ni får så bra information som möjligt vid inköpet och ta också reda på vart ni kan vända er om installationen behöver supportas på något sätt.

Meny
Örträsk