Tack från Bredbandsgruppen

Bredbandsgruppen framför härmed ett stort och varmt tack för uppvaktningen i samband med ÖIHF:s årsmöte under den gångna veckan. Gruppen tilldelades Utvecklingsfondens stipendium med motiveringen:

Slutet på en era av väntan har äntligen nåtts.
Play-tittande och biomys framför datorn är
inte längre en ouppnåelig dröm.
Bygdens företagare kan äntligen expandera
istället för att radera misslyckade nerladdningar tack
vare dem.

Med stadig projektledning och oräkneliga
arbetstimmar har de fört Örträsk by in i 2000-talet.

Utvecklingsfondens stipendium går i år till:
Bredbandsgruppen
som med sitt ideella arbete bidragit till
Örträskbygdens utveckling inom det för oss alla så
viktiga IT-området

Från vänster - Rose-Marie Thorén, Olle Svensson, Agneta Höglund och Åke Runnman
Från vänster – Rose-Marie Thorén, Olle Svensson, Agneta Höglund och Åke Runnman
Meny
Örträsk