Årets Örträskare

Vid årets hembygdsfest erhöll Anna Björk och Stefan Svensson utmärkelsen Årets Örträskare med motiveringen:

Med sitt engagemang i Örträskbygdens Intresse– och Hembygdsförening och genom sitt styrelsearbete, har årets Örträskare alltid verkat för bygdens utveckling. Under många år har mycket av fritiden ägnats åt arbete med traditionella evenemang, men också åt nya initiativ för att göra bygden än mer attraktiv för såväl bybor som semesterfirare och besökare från när och fjärran. Årets Örträskare är alltid redo att sträcka ut en hjälpande hand när det efterfrågas. Vi vill med utnämnandet av Årets Örträskare 2018, ödmjukt tacka för det arbete och engagemang, som möjliggjort genomförandet av fantastiska Valborgsmässoaftnar, Midsommarhelger, Hembygdsdagar och övriga högtidsarrangemang. Men också för delaktigheten i att Örträsk nu har sitt bredband. Sitt gym och sin lekpark.

Skriv en kommentar