Information inför årets jakt 2018/2019

Information inför årets jakt 2018/2019

 

Avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis och småviltsjakt.

Årskort älg och småvilt 250 kronor. Dagkort 100 kronor. Bäver 50 kronor.

Ungdomar upp till 25 år jagar gratis älg och betalar 100 kr årskort småvilt

Tilldelning älgjakt.

Tilldelningen är 6 vuxna och 4 kalvar/ lag. (18 vuxna + 12 kalvar) Den målstyrda jakten( som tidigare benämndes avlysningsjakt) börjar den 8 okt.

Samjakt sker efter allhelgonahelgen i samråd med jaktledare från respektive lag.

Anmälan jakt.

Sista anmälningsdag för att få jaga är den 25 augusti. Anmälan godkänns när betalning finns på bankgiro 791-9475. Information om skjutbanans öppettider kommer senare.

Försäljning av jaktkort.

Ewa Stuge kommer att sköta försäljning av jaktkort under hösten.

Anders Dahlgren ordnar försäljning av jaktkort för vintern.

Ordningsfråga jakt.

Om ni eldar under jakten kom ihåg att inte lämna rester på vägar som används på vintern. Svårt att se resterna under snön.

Vi i styrelsen är:

Ordförande Mikael Jonnson

Sekreterare Siv Örestig

Kassör (utanför styrelsen) Lars Örtengren

Ledamöter Anders Dahlgren, Gunnar Astergren och Sven-Erik Hjalmarsson.

Suppleanter

Pontus Jonsson och Jan Engström.

 

 

Skriv en kommentar