Södra FiberLänken

Från Sigbritt Rasmark kommer följande information:

Jag har kontaktat Alltele för att höra mer om förslaget med 100Mbits/100   för 95 kr/ mån. Här i Skellefteå har vi Alltele och vi betalar
Nätavgift från Ske-kraft                205 kr/ mån.
Alltele rabatt nätavgift                   -30 kr
Bredband 100 Mbits                      199 kr/ mån
Summa                                          374 kr

(Bredbandstelefoni  kostar 75 kr/ mån      Månadsavgift för abonnemang  Kväll och helg 25 kr.  )

Jag har kontaktat Alltele och jag samtalade med Dillan. Jag berättade att du skickat mail till Alltele och fått svar om 95 kr/mån för bredbandsavgiften.

Jag frågade :
Hur länge gäller det priset?
Bindningstid?
Gruppavtal?

Ingen återkoppling på frågorna har kommit. Jag ringde några dagar senare. Dillan var inte där men hon som tog emot samtalet skulle stöta på om ärendet. Jag har inte hört något från dom.

Har Alltele tagit kontakt med dig?
Jag upplever dom som ganska ointresserade.

 

Som svar på Sigbritts fråga: Alltele har inte tagit någon som helst kontakt förutom denna kryptiska information som kom via ett mail och som inte klargjorde någonting annat än att intresset inte var så stort. Där håller jag med Sigbritt.

Vi är nu precis 90 som anmält intresse för gruppavtal och jag har kontaktat T3 för att be dem komma till Örträsk på en informationsträff. Jag återkommer när datum är bestämt med en inbjudan.

Fastighetssvetsningen går med raketfart och de är nu klara med östra sidan av sjön och fortsätter med att slutföra på västra.

Vid samtal med Gustaf Axelsson, Lycksele kommun, framkom att det fortfarande är leveransproblem med de switchar som ska installeras i noden vid vattenverket, men de löser det problemet med att sätta in ersättningsswitchar under en övergångsperiod så att vi har en chans att komma igång. När sedan de beställda switcharna har levererats kommer de att byta ut de provisoriska.

Meny
Örträsk